Perspektywy rozwoju w firmie Haering Polska

Firma Häring, działająca i odnosząca sukcesy na rynku międzynarodowym, oferuje ciekawe miejsca pracy a także szerokie perspektywy rozwoju dla swoich pracowników.

Doceniamy zaangażowanie, a w zamian za nie proponujemy interesujące ścieżki rozwoju.

Oferty dalszego kształcenia

Nasze przedsiębiorstwo daje swoim pracownikom różnorodne możliwości kształcenia zarówno wewnątrz struktur zakładowych jak i poza nimi.

Zgodnie z mottem firmy: „Chcemy. Umiemy. Zrobimy” oferujemy naszym pracownikom szkolenia dotyczące specyfiki pracy określonego działu jak również te, wykraczające poza zakres obowiązków zawodowych.

Możliwości kształcenia ogólnorozwojowego

W ramach tego typu kształcenia proponujemy seminaria, kursy oraz szkolenia z takich dziedzin jak:

 • Metodyka pracy
 • Przywództwo. Zarządzanie kadrą pracowniczą
 • Motywacja i komunikacja
 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Filozofia Kaizen

Możliwości kształcenia w zakresie właściwym określonemu  stanowisku pracy

Szkolenia, praktyki oraz kursy prowadzone przez ekspertów to przykładowe formy dalszego kształcenia dla pracowników naszej firmy w zakresie:

 • Szkolenia operatorów maszyn i ustawiaczy wszystkich typów maszyn dostępnych w  firmie
 • Szkolenia z dziedziny obróbki skrawaniem, nowoczesnych obrabiarek
  i narzędzi skrawających prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie
 • Inne kursy i specjalistyczne szkolenia

Indywidualne wsparcie dla pracowników

Kształcenie zawodowe stało się dla firmy Haering jednym z podstawowych priorytetów.

Kształcenie w naszej szkole zawodowej odbywa się na 3 kierunkach:

 1. Technik mechanik w specjalnościach:
  *Użytkowanie obrabiarek skrawających - M19
  *Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - M44
  *Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - M20
 2. Technik mechatronik w specjalnościach:
  *Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - E3
  *Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - E18
  *Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych E19
 3. Technik handlowiec w specjalnościach:
  *Prowadzenie sprzedaży - A18
  *Prowadzenie działalności handlowej - A22