Przygotowanie zawodowe nowych pracowników

Szkolenia kadry pracowniczej stanowią dla firmy Haering Polska ważny element rozwoju firmy.

Obejmują one wszystkie wydziały: administracyjno-biurowe, produkcyjne oraz kadrę zarządzającą.

Powstała w 2008 roku produkcyjna grupa szkoleniowa złożona z najbardziej doświadczonych pracowników firmy, po przejściu szkolenia teoretyczno-praktycznego oraz   6 – miesięcznego kursu przygotowania pedagogicznego opracowała i przygotowała system szkolenia nowo przyjmowanych oraz już zatrudnionych pracowników.

Każdy z nowo zatrudnionych pracowników posiada zaplanowaną ścieżkę szkoleń, która dopasowana została do zadań wydziałowych i obowiązków każdego pracownika.

Do głównych tematów szkoleń należą:

  • procesy i technologie maszyn
  • obsługa maszyn
  • podstawy dotyczące obrabianych surowców oraz wykorzystywanych do tego celu narzędzi
  • uczestniczenie w końcowych procesach produkcji pod kątem zapewnienia  odpowiedniej jakości
  • specjalne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników 

Szkolenia dla kadry zarządzającej niższego, średniego i wyższego szczebla stanowią ważną inwestycję w rozwoju całej firmy.

Motywacja, odpowiednia komunikacja, konsekwencja w działaniu, umiejętność zarządzania ludźmi – to cechy, które stanowią o sile i kompetencjach osób odpowiedzialnych za przywództwo.