Rozwój zawodowy

Jeżeli szukają Państwo nowych perspektyw rozwoju, znajdziecie je w firmie Haering Polska.

Poprzez indywidualnie dopasowany plan rozwoju zawodowego firma Haering Polska wspomaga pracowników począwszy od klasycznego kształcenia aż do uzyskania tytułu inżyniera. Pracownicy są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o możliwościach rozwoju w firmie Haering Polska. Otrzymują wsparcie poprzez stosowanie odpowiednich metod podnoszących kwalifikacje. Ich opiekunowie troszczą się o to, aby stosowane metody były zgodne z potrzebami i zdolnościami pracowników, przed którymi otwierane są różnorodne drogi rozwoju zawodowego.

Do przykładowych form rozwoju zawodowego można zaliczyć:

 • tzw. programy treningowe umożliwiające zapoznanie się z zakresem obowiązków oraz wkroczenie na drogę zawodową. Specjalne programy treningowe dla studentów, osób posiadających wiedzę fachową oraz  osób niewykształconych w danej dziedzinie sprawiają, że wkroczenie na drogę praktyki zawodowej staje się łatwiejsze
 • dalsze kształcenie dla osób posiadających wiedzę fachową. Firma Haering Polska daje szansę na podniesienie kwalifikacji osobom ambitnym posiadającym wiedzę fachową. Dzięki temu mogą one przejmować nowe zadania w firmie i awansować na wyższe stanowiska
 • dalsze kształcenie zawodowe dla osób posiadających już praktykę zawodową celem uzyskania tytułu technika w dziedzinie obróbki skrawaniem. Kształcenie techniczne
  w dziedzinie obróbki skrawaniem zapoczątkowane w firmie Haering Polska w roku 2008 cieszy się dużą popularnością i stwarza interesującą perspektywę rozwoju dla specjalistów. Koniec nauki wiąże się z uzyskaniem dyplomu uznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • studia wraz z firmą Haering Polska
Osoby studiujące oraz te, które chciałyby studiować, znajdą w firmie Haering Polska partnera oferującego wsparcie. Firma Haering Polska oferuje pomoc w zakresie:
 • studiów wraz z firmą Haering Polska
 • wsparcia dla studiujących w toku studiów
 • praktyk zawodowych w trakcie studiów lub praktyki w czasie wolnym od studiów
 • wsparcia w zakresie praktycznych projektów
 • wsparcie w różnej formie
Firma Haering oferuje wsparcie w odniesieniu do każdej formy dalszego kształcenia, m. in:
 • stypendia i wsparcie finansowe w trakcie kształcenia lub w trakcie studiów
 • nabywanie wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem
 • nadzorowanie projektami oraz pomoc w przygotowaniu pracy dyplomowej
 • miejsce praktyk
 • międzynarodowe programy wymiany studenckiej w ramach koncernu Haering

Powyższe informacje przedstawiają jedynie zarys możliwości rozwoju oferowanych przez firmę Haering Polska.