Nauka przez praktykę

Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie aktywnego, mobilnego
i skutecznie działającego pracownika. Dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań oraz potrzeb pracodawców najskuteczniej można dokonać poprzez umożliwienie absolwentom szkoły podjęcia czynności zawodowych bez barier i ograniczeń wynikających
z braku doświadczeń i praktyki zawodowej. Rosnąca złożoność współczesnych procesów wytwórczych, zastosowanie coraz nowocześniejszej i kosztowniejszej techniki, w tym robotów, czy numerycznego sterowania obrabiarek sprawia, że czynności te muszą być wykonywane przez dobrze wyszkolonych i posiadających doświadczenie przy tego typu zadaniach pracowników.

Kształcenie w naszej szkole zawodowej odbywa się na 3 kierunkach:

 1. Technik mechanik:
  *Użytkowanie obrabiarek skrawających - M19
  *Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - M44
  *Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - M20
 2. Technik mechatronik:
  *Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - E3
  *Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - E18
  *Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - E19
 3. Technik handlowiec:
  *Prowadzenie sprzedaży - A18
  *Prowadzenie działalności handlowej - A22  
Plan nauczania dla kierunku technik Mechanik obejmuje zagadnienia i tematy teoretyczne, które realizowane są równocześnie podczas zajęć praktycznych. Przygotowany materiał dydaktyczny pozwala na opanowanie umiejętności  i osiągnięcie wszechstronnej wiedzy technicznej, koniecznej do odpowiedniego przygotowania zawodowego  przyszłego specjalisty. 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • technologia wytwarzania części maszyn
 • materiałoznawstwo
 • układy sterowania i regulacji
 • techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • projektowanie procesów technologicznych
 • techniki i narzędzia jakościowe stosowane w przemyśle produkcyjnym
 • język obcy zawodowy
 • zagadnienia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości