zamknij

Wykształcenie zawodowe - drogą do sukcesu

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
44 648 89 00
44 648 89 56 
lub w siedzibie firmy 
Haering Polska Sp. z o.o. 
ul . Antona Haeringa 14 
97-300 Piotrków Trybunalski

Odpowiednie przygotowanie i wykształcenie zawodowe stanowi jeden z pierwszych 
i najważniejszych etapów przyszłego sukcesu na gruncie zawodowym. Celem naszej polityki szkoleniowej jest stworzenie trwałych, rzeczywistych podstaw rozwoju dla przyszłych pracowników. Wspólne kształcenie na gruncie teoretycznym w szkole - oraz praktycznym 
w zakładzie produkcyjnym - ma przygotować przyszłego pracownika do wykonywania najtrudniejszych zadań w warunkach, jakie panują w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Nasze działania dydaktyczne oparte zostały na systemie, który sprawdza się i doskonale funkcjonuje w krajach zachodnich – kształceniu dualnym.

Firma Haering Polska rozpoczęła w 2008 roku współpracę z Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi w celu stworzenia nowatorskiego systemu kształcenia opartego na bazie najnowszego sprzętu techno – dydaktycznego. Rok później rozpoczęliśmy kształcenie uczniów w systemie dualnym w zawodzie Technik Mechanik wg autorskiego programu nauczania, opracowanego wspólnie ze szkołą w formie innowacji pedagogicznej. Już na tym etapie do dyspozycji uczniów jest najnowszy park maszynowy, który jest niezbędny do prawidłowego kształcenia praktycznego w systemie dualnym.
Odpowiednie kwalifikacje, poziom wiedzy, wysokie kompetencje i doświadczenie zawodowe są konieczne do tego, aby móc sprostać coraz wyższemu poziomowi technologicznemu 
i wymaganiom jakościowym klienta. Z tego względu opracowany plan i tematyka programu nauczania uwzględnia wszystkie aspekty nowoczesnego i dopasowanego do potrzeb rynku pracy systemu nauczania.
Cały cykl kształcenia kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne realizowane jest na zajęciach w szkole (2 razy w tygodniu) oraz podczas specjalistycznych szkoleń, natomiast zajęcia praktyczne (3 razy w tygodniu) odbywają się w firmie Haering Polska na przygotowanym do tego nowoczesnym parku maszynowym. 
Przez cały okres kształcenia firma zapewnia naukę języka niemieckiego. Uczniowie po trzech latach nauki potrafią samodzielnie się komunikować i są przygotowani do zdawania egzaminu na poziomie B2.

Kształcenie w naszej szkole zawodowej odbywa się na 3 kierunkach:

 1. Technik mechanik w kwalifikacjach:
  *Użytkowanie obrabiarek skrawających - M19
  *Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - M44
  *Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - M20
 2. Technik mechatronik w kwalifikacjach:
  *Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - E3
  *Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - E18
  *Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - E19
 3. Technik handlowiec w kwalifikacjach:
  *Prowadzenie sprzedaży - A18
  *Prowadzenie działalności handlowej - A22  

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą kształcenia przygotowaną przez firmę Haering Polska Sp. z o.o. Oferta edukacyjna firmy łączy zatrudnienie 
z kształceniem w zawodzie, który jest poszukiwany przez pracodawców na rynku pracy.  Oferta ta jest skierowana do wszystkich absolwentów szkół średnich - Techników lub Liceów Ogólnokształcących (egzamin maturalny nie jest konieczny), jak również do osób po zasadniczej szkole zawodowej, które chciałyby uzyskać dyplom Technika Mechanika. 

Z oferty skorzystać mogą również studenci uczelni wyższych studiujący zaocznie, którzy swoją wiedzę teoretyczną będą mogli wykorzystać w środowisku praktycznym kształcąc się dodatkowo w naszej szkole.

Każdy uczeń naszej szkoły, od pierwszego dnia nauki otrzymuje umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 2000 zł brutto.

Rok szkolny 2017/2018 w Szkole Haeringa został rozpoczęty!

Nowi słuchacze przygotowują swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę  teoretyczną do przystąpienia do egzaminu państwowego w kwalifikacji M19, aby po pozytywnym zdaniu otrzymać dyplom Operatora Obrabiarek Skrawających, pozwalający na obsługiwanie dostępnego w firmie nowoczesnego parku obrabiarek sterowanych numerycznie.

Uczniowie II roku przystępują do nauki na kolejnym kursie kwalifikacyjnym - M20, po ukończeniu którego będą mogli otrzymać dyplom Ślusarza Mechanika.

Uczniowie III roku rozpoczynają kształcenie na wydziałach produkcyjnych firmy, utrwalają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zdobytą w przeciągu całego cyklu kształcenia związanego z zawodem Technika Mechanika.

Słuchacze III roku przystąpią również w styczniu do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego w kwalifikacji M.44, aby  po otrzymaniu pozytywnych wyników,  otrzymać tytuł Technika Mechanika.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie I roku przystąpili do kursów kwalifikacyjnych w zawodach:

Technik mechanik:
Użytkowanie obrabiarek skrawających - M.19.

Technik mechatronik:
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych- E.3.

Technik handlowiec:
Prowadzenie sprzedaży A.18


Odwiedź nas na Facebooku klikając na adres: www.facebook.com/szkolahaeringa 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał lub odpis)
 • 3 zdjęcia

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń lub przyjdź! Wyjaśnimy i pomożemy w podjęciu decyzji! Wszelkie informacje w siedzibie firmy Haering Polska oraz pod numerami telefonów: 44 648 89 00 oraz 44 648 89 56.