Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia kadry pracowniczej stanowią dla firmy Haering Polska ważny element rozwoju firmy. Obejmują one wszystkie wydziały: administracyjno-biurowe, produkcyjne oraz kadrę zarządzającą.

Powstała w 2008 roku produkcyjna grupa szkoleniowa złożona z najbardziej doświadczonych pracowników firmy, po przejściu szkolenia teoretyczno-praktycznego oraz 6 – miesięcznego kursu przygotowania pedagogicznego opracowała i wdrożyła system szkolenia nowo przyjmowanych oraz już zatrudnionych pracowników. Każdy 
z nowo przyjmowanych pracowników posiada zaplanowaną ścieżkę szkoleń, która dopasowana została do zadań wydziałowych i obowiązków każdego pracownika.

Szkolenia dla kadry zarządzającej niższego, średniego i wyższego szczebla stanowią ważną inwestycję w rozwoju całej firmy. Motywacja, odpowiednia komunikacja, konsekwencja 
w działaniu, umiejętność zarządzania ludźmi – to cechy, które stanowią o sile 
i kompetencjach osób odpowiedzialnych za przywództwo.