Współpraca ze szkołami

Już od kilku lat współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi na lokalnym rynku. Co roku odbywają się na terenie firmy zajęcia specjalizacyjne z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a także praktyki zawodowe dla uczniów kierunków Technik Mechanik, Technik Mechatronik i Technik Teleinformatyk.

Zajęcia specjalizacyjne odbywają się raz w tygodniu i trwają 5 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć uczniowie poznawają sposoby sterowania nowoczesnym parkiem maszynowym, uczą się programować obrabiarki skrawające sterowanie numerycznie, a także nabywają umiejętności praktyczne z dziedziny obróbki skrawaniem, mechatroniki, automatyzacji 
i produkcji.
Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom biznesu, firma Haering Polska prowadzi również praktyki IT, które przygotowują studentów do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Praktyki obejmują solidne przygotowanie teoretyczne z akcentem na misję i cel samej informatyki w biznesie, poprzez politykę bezpieczeństwa i przygotowania do problematyki TCO. Studenci uczą się pracować na współczesnych środowiskach wirtualizacji systemów operacyjnych, poznają zalety systemów CSS i OSS, samodzielnie projektują sieć firmową, jak również uczą się systemowego rozwiązywania problemów 
i pracy grupowej.